top
Design & Contruction SCADA Systerm
a

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu SCADA

Lập trình PLC, Màn hình HMI

Lập trình PLC, Màn hình HMI

A.S.C Việt Nam là tập thể gồm nhiều Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân có trình độ cao. Chuyên lập trình PLC, kết nối HMI điều khiển hệ thống máy móc trong Công nghiệp. Thiết kế hệ thống điều khiển dựa trên ý tưởng của Khách hàng. Dịch vụ khảo sát, lên phương án báo giá nhanh...
Xem chi tiết