top
MITSUBISHI
a

MITSUBISHI

HA-LP11K1M | Servo Motor MR-J3 11kW | MR-J3-11KA

Mã SP: HA-LP11K1M 11kW Mr-J3 Servo Motor

Giá: Liên hệ

AJ65SBTB1-32T | Module CC Link Mitsubishi | Remote I/O

Mã SP: AJ65SBTB1-32T CC-Link

Giá: Liên hệ

AJ65SBTB2N-16R | Mô đun CC-Link 16 Ngõ ra Relay

Mã SP: AJ65SBTB2N-16R

Giá: Liên hệ

AJ65SBTB1-32D | Mô đun CC-Link 32 Ngõ vào | 24VDC Sink/Source

Mã SP: AJ65SBTB1-32D | CC-Link 32 inputs

Giá: Liên hệ

HC-MFS23 | HC-KFS23 | Động cơ Servo Mitsibishi 200W

Mã SP: HC-MFS23 | HC-KFS23

Giá: Liên hệ

PLC Mitsubishi FX 2

Mã SP:

Giá: Liên hệ

PLC Mitsubishi FX 2S

Mã SP:

Giá: Liên hệ

PLC Mitsubishi FX3U

Mã SP:

Giá: Liên hệ

PLC Mitsubishi FX3G-60M

Mã SP:

Giá: Liên hệ