top
Tin Mới
a

Tin Mới

Trang chủ»Tin tức»Tin Mới

Kỹ sư hai lúa bỏ 300 triệu xây cầu, chế tạo máy cày cho dân 1

Kỹ sư hai lúa bỏ 300 triệu xây cầu, chế tạo máy cày cho dân 1

(01-01-1970 07:00:00 AM)

Nhiều đêm trăn trở với suy nghĩ làm sao để giúp bà con qua sông an toàn, để không còn những cái chết thương tâm ...

Kỹ sư hai lúa bỏ 300 triệu xây cầu, chế tạo máy cày cho dân 2

Kỹ sư hai lúa bỏ 300 triệu xây cầu, chế tạo máy cày cho dân 2

(01-01-1970 07:00:00 AM)

Nhiều đêm trăn trở với suy nghĩ làm sao để giúp bà con qua sông an toàn, để không còn những cái chết thương tâm ...